Οδηγίες για αρχάριους: αρχική θηλιά

Χρησιμοποιούμε αυτή την εύκολη θηλιά στην αρχή κάθε έργου για να ξεκινήσουμε. Αρχική θηλιά: Δημιουργούμε  μια θηλιά κοντά στην άκρη του νηματος. Μπήγουμε το βελονάκι μέσα στη θηλιά και πιάνουμε  με το βελονάκι το κομμάτι του νήματος που είναι προς την πλευρά του κουβαριού. Περνάμε το νήμα μέσα από την θηλιά. Τραβάμε απαλά το νήμα…